2018. október 24. 21:29 - B.Log

Mit mondott Jean-Claude Juncker Erdélyről?

Csak tiszta forrásból...

Felizgult a jobboldali sajtóvilág, mert szerintük az Európai Bizottság elnöke, Jean-Claude Juncker a románokkal együtt Erdély Romániához csatolását akarja ünnepelni december elsején. Nézzük tehát, mit is mondott.

A Bizottság elnökének beszédei természetesen hozzáférhetők a honlapján, így nincs nehéz dolgunk, és a beszéd nem is hosszú. Igaz, még nincs lefordítva, viszont négy nyelven beszél, igaz, ebből a román szöveg mennyisége egyrészt elhanyagolható, másrszt román tudás nélkül is dekódolható. A beszéd Junckernek a Klaus Iohannis államfővel való régi ismeretségéről szól, valamint arról, hogy az erdélyi szászok Luxemburg környékéről települtek Nagyszebenre, és eközben két nevén, "Sibiu - Hermannstadt"-ként említi Iohannis korábbi polgármestersége helyszínét (mielőtt valakinek elborítaná az adrenalin az agyát: Nagyszebenben mindig kisebbségben volt a magyar nemzet, a lakosságnegyedég sem tették ki). 
Egyetlen mondatban kerül szóba Románia nemzeti ünnepe, francia eredetiben itt: "La Roumanie fêtera au 1er décembre de l'année en cours son centenaire, le centenaire de la grande union comme disent nos amis roumains." Ez magyarul így hangzik: "Románia az idén december 1-én ünnepli fennállásának századik évfordulóját, ahogyan román barátaink mondják, a nagy egyesítés századik évfordulóját." Gyk: Juncker a román államról beszél, az "egyesítés"-re mint a románok szavajárására hivatkozik; az, hogy mit és hogyan egyesítettek, arról Juncker tapintatosan hallgat. 
Juncker ugyan valóban együtt akar ünnepelni a románokkal, de nem annyira emiatt az egyesítés miatt, amelyet finoman és diplomatikusan, de éppenhogy nem magáénak vallott, hanem kimondottan nem helyeselt. (Mondjuk, ehhez persze pontosan kell olvasni...). Juncker szerint Románia késői csatlakozása ellenére annyira elkötelezett az integráció mellett, mintha alapító tagja lennek a közösségnek, ezért elengedhetetlen része az EU-nak: "Je voulais dire au Président que c'est oui une fête roumaine, mais aussi une fête européenne, parce que tout ce qui concerne la Roumanie concerne l'Europe, tout ce qui est propre à la Roumanie n'est pas étranger à l'Union européenne. Ce jour-là nous fêterons ensemble un grand moment de l'histoire roumaine et un grand moment de l'histoire européenne.", azaz magyarul: "Azt szeretném mondani az elnöknek, hogy ez román ünnep, de európai ünnep is, mert minden, ami Romániával kapcsolatos, Európával is kapcsolatos, és ami Romániára jellemző, az Európától sem idegen. Azon a napon együtt ünnepeljük a román történelem fontos pillanatát és az európai történelem fontos pillanatát." 
E két mondat közül az elsőnek egyébként egyszerűmagyarra lefordítva kb. ilyen olvasata is lehetséges: "Vazze, ami nálatok kicsiben megy, nemzetiségi ellentétek meg minden, az máshol is van (Brexit, Észak-Írország, Katalónia)."  
A beszédnek azonban teljesen más a fő üzenete: Juncker Romániának a schengeni övezethez való mielőbbi csatlakozása mellett tette le a garast  - és ki az a magyar érzelmű magyar, aki nem szeretne határellenőrzés nélkül Erdély és Magyarország között utazni??

Azaz: Juncker valójában a Magyarország és Erdély közötti határellenőrzés felszámolását követelte.

Igaz, felhívta a román parlament figyelmét, hogy ez nem fog menni, ha az ország nem kötelezi el magát továbbra is a jogállamiság és a korrupció felszámolása mellett. 
És a külföldi híradások mind ezt emelték ki. 

A teljes beszéd itt olvasható: http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-6181_en.htm?locale=FR